Föreläsningar och seminarier Etikrådets seminarium om autism

2023-01-30 10:30 - 12:30 Add to iCal
Campus Solna Digitalt via Zoom alt fysiskt på plats föreläsningssal Atrium Nobels väg 12B Campus Solna

KI:s etikråd arrangerar ytterligare ett seminarium om neuropsykiatriska diagnoser och funktionsvariationer denna gång med fokus på autism för att belysa etiska aspekter av senare års utveckling såväl epidemiologiskt som behandlingsmässig. Detta blir andra seminariet i en serie, där vi valt att tillsammans med forskare och kliniker fokusera på diagnosen autism (autismspektrumtillstånd).

Under seminariet kommer vi ge utrymme för patientperspektivet och även beröra juridiska aspekter.

Medverkande:

  • Ole Petter Ottersen, rektor för Karolinska Institutet
  • Sven Bölte, psykolog och professor i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap vid Karolinska Institutet
  • Anders Falk, representant för ’Organiserade Aspergare’
  • Christian Rück, psykiater och professor i psykiatri vid Karolinska Institutet
  • Pernilla Leviner, professor i offentlig rätt Stockholms universitet


Moderator: Jane Reichel, professor i förvaltningsrätt vid Stockholms universitet och ledamot i KI:s etikråd

 

Välkommen!

För digitalt deltagande via Zoom krävs ingen föranmälan. För fysiskt deltagande (p.g.a. begränsat antal platser) krävs föranmälan till sara.sigsjo@ki.se senast onsdagen den 25 januari.

Delta via Zoom

Anslut till seminariet via Zoomlänk

Kontakt

Sara Sigsjö Samordnare
+46852487201