Föreläsningar och seminarier Epigenetisk reglering av tidig embryoutveckling och omprogrammering av somatiska celler

2023-12-08 14:00 Add to iCal
Campus Solna Peter Richard Seminar Room, 3rd floor at Biomedicum

Talare: Shaorong Gao´s

Beskrivning
Epigenetisk omprogrammering spelar en viktig roll för att skapa ett totipotent embryo från terminalt differentierade könsceller, och för omprogrammering av somatiska celler till totipotent/pluripotent tillstånd. I detta föredrag kommer Shaorong att kort sammanfatta de senaste framstegen som de har gjort för att förstå mekanismen för epigenetisk omprogrammering vid normal embryoutveckling och omprogrammering av somatiska celler. I synnerhet regleringen och rollen av histonmodifieringar

Värd
Thomas Perlmann och Qiaolin Deng

Kontakt

Aline Lantz Annan Grund
+46852486233