Föreläsningar och seminarier Dubbelt doktorandseminarium: Susanne Rex och Helena Hybbinette

2020-09-29 16:00 Add to iCal
Online Zoom

Samförekommande funktionella svårigheter hos barn med taldyspraxi

Doktorand Susanne Rex
Enheten för logopedi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Påläsare: Marika Schütz Enheten för logopedi, Karolinska Institutet

Abstract

Introduktion

Pediatrisk taldyspraxi är en talstörning med avvikelse i förmågan att planera och utföra de smidiga rörelser som krävs för flytande tal och detta påverkar talets precision och förståelighet. Forskning visar att det finns en risk för komorbiditet med andra svårigheter hos barn med taldyspraxi som kan påverka motivationen och/eller förmågan att delta i och tillgodogöra sig intervention. Således är kunskap om andra svårigheter utöver talet av stor vikt då man utreder samt planerar och utför intervention hos barn med taldyspraxi.

Metod

Genom frågeformulär till vårdnadshavare, baserat på The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), undersöks funktioner rörande sensorik, motorik, språk/röst och självreglering. Utvecklingsrelaterade karaktäristika (tex joller, första stegen, sjukdomar) hos de 36 deltagarna i åldrarna 3 – 8 prövas också. För samtliga deltagare finns testresultat för språkförmåga, tal- och oralmotorik.

Frågeställning

Har barn med idiopatisk taldyspraxi även andra svårigheter och i så fall vilka? Vilka är mest förekommande och hur kan dessa grupperas? Finns det en skillnad i påverkade funktioner hos barn med taldyspraxi + språkstörning (CAS+DLD) (n=8) och barn med taldyspraxi utan DLD (n=28)?

Den här studien är i sin inledande bearbetnings- och analysfas. Litteraturöversikt för taldyspraxi och komorbiditet ges, och de (preliminära) resultat som kommer att finnas tillgängliga vid tidpunkten för seminariet (tex angående utvecklingsrelaterade milstolpar) presenteras.

Longitudinella förändringar i hjärnans funktionella tal- och språknätverk hos patienter med talapraxi och afasi efter stroke

Doktorand Helena Hybbinette
Enheten för logopedi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik

Påläsare: Marion Lieberman Enheten för logopedi, Karolinska Institutet

Abstract

Seminariet kommer innehålla en presentation av aktuell forskning där resting state fMRI används för att studera funktionell konnektivitet i hjärnans språk och talmotoriska nätverk.

Aktuella data från den egna studien, olika analysmetoder och aktuella frågeställningar inom projektet kommer att presenteras och diskuteras.

Join Zoom Meeting

https://ki-se.zoom.us/j/69666607826?pwd=dG1oSjNUUkdDdXVsNTk3aEdsZTNYdz09&from=msft

Meeting ID: 696 6660 7826
Passcode: 578801

One tap mobile
+46850520017,,69666607826# Sweden
+46850539728,,69666607826# Sweden

Dial by your location
+46 8 5052 0017 Sweden
+46 850 539 728 Sweden
+46 8 4468 2488 Sweden
+46 8 5016 3827 Sweden
+46 8 5050 0828 Sweden
+46 8 5050 0829 Sweden
+1 646 876 9923 US (New York)
+1 669 900 6833 US (San Jose)
+1 253 215 8782 US (Tacoma)
+1 301 715 8592 US (Germantown)
+1 312 626 6799 US (Chicago)
+1 346 248 7799 US (Houston)
+1 408 638 0968 US (San Jose)
+1 408 652 8184 US (San Jose)

Meeting ID: 696 6660 7826
Find your local number: https://ki-se.zoom.us/u/cnqkMEwvn

Join by SIP
69666607826@109.105.112.236
69666607826@109.105.112.235
Join by H.323
109.105.112.236
109.105.112.235
Meeting ID: 696 6660 7826
Passcode: 578801

Join by Skype for Business
https://ki-se.zoom.us/skype/69666607826

Kontakt

Anna Peterson Administratör