Annan Drupalverkstad

2023-09-28 14:00 - 15:00 Add to iCal
Online https://ki-se.zoom.us/j/64929830543
Illustration visar en person med verktyg och en dator (<a href="https://storyset.com/people">People illustrations by Storyset</a>)
Kom tll Drupalverkstad med dina frågor om teknik och/eller webbkommunikation Image: Illustrations by Storyset

Du som är redaktör eller innehållsgranskare på ki.se är välkommen till digital drupalverkstad.

Logga in med oss och arbeta med ki.se. Ta med dig frågor kring Drupal och kring webbkommunikation. Vi på enheten för digitala kommunikationskanaler finns på plats för att ge råd och stöd i enkla och krångliga webbfrågor.

Stanna en stund eller hela passet, du bestämmer själv.

Kontakt

Jenny Thorell Kommunikatör