Föreläsningar och seminarier Drug-induced liver injury and liver regeneration: research and exploration

2023-09-28 16:00 - 17:00 Add to iCal
Campus Solna Biomedicum, rum: D1012

Välkommen att lyssna på en föreläsning med Professor Miao Yan!

Titel: ”Drug-induced liver injury and liver regeneration: research and exploration”

Talare: Professor Miao Yan, Vice president of the Second Xiangya Hospital of Central South University

 

Fakta om Professor Miao Yan:

  • Doktor Yan gjorde sina doktorandstudier vid Central South University och avlade sin doktorsexamen i Farmakologi 2010.
  • Från 2013 till 2014, jobbade han som Postdoc fellow in University of Illinois at Chicago.
  • Från 2010, började han arbeta som farmaceut vid andra Xiangya-sjukhuset vid Central South University.
  • Han befordrades till docent 2017 och till biträdande direktör för vetenskaplig forskningsavdelning vid andra Xiangya-sjukhuset vid Central South University 2019 och chef 2020.
  • 2023 befordrades han till vicepresident för det andra Xiangya-sjukhuset vid centrala syduniversitetet.
  • Doktor Yan, som klinisk farmaceut och klinisk forskare, fokuserar han på terapeutisk läkemedelsövervakning och klinisk toxikologi (TDM & CT).
  • Han har ett starkt intresse av att optimera farmakoterapi med TDM och att utforska sätt att förbättra effektiviteten och minska toxiciteten av antibiotikabehandling och antitumörterapi.

Kontakt

Ruth Schlissel Assistent