Föreläsningar och seminarier Doktorandseminarium: Sara Burge

2023-05-04 16:00 Add to iCal
Online via Zoom

Språkstörning – effekt av och tillgång till olika behandlingsformer för barn i förskoleålder (SPETS) 

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/64262682454

Abstract

I mitt doktorandprojekt planerar jag att undersöka effekt av och tillgång till olika logopediska behandlingsformer för barn med språkliga svårigheter. Effektfrågeställningen kommer utredas ur ett ICF-perspektiv där fokus läggs på kommunikativ funktion, delaktighet och hälsorelaterad livskvalitet.

Tillgångsfrågeställningen kommer undersökas i relation till demografiska faktorer som kön, etnicitet och hemort. Genom att rekrytera barn födda 2018-2020 med språkliga svårigheter från logopedmottagning och följa dem prospektivt under tre år planerar jag att undersöka vilka faktorer som påverkar tillgång till mer specialiserade behandlingsformer, som språkförskola, och jämföra effekten av behandling på språkförskola med effekten av sedvanlig behandling på logopedmottagning. 

Presentationen kommer att gå igenom preliminära resultat från projektets pilotinsamlingsfas och översiktligt presentera de ingående studierna i doktorandprojektet, med särskilt fokus på de delstudier som fokuserar på återberättande med hjälp av tal, tecken och gester hos barn med språkstörning/DLD och upplevd stress och självförmåga hos föräldrar till barn med språkstörning/DLD.