Föreläsningar och seminarier Doktorandseminarium: Sara Burge

2021-05-25 16:00 Add to iCal
Online Via Zoom

Språkstörning – effekt av och tillgång till olika behandlingsformer för barn i förskoleålder (SPETS)

Deltagande via Zoom

https://ki-se.zoom.us/j/64956747678

Doktorand Sara Burge
Enheten för logopedi, Karolinska Institutet
Påläsare: Doktorand Anna Nyman

Språkförskola är en behandlingsform som riktar sig till barn med språkstörning/DLD där de språkliga svårigheterna är så omfattande att behandling på mottagning anses otillräcklig. Syftet med behandlingsformen är att minska konsekvenserna av språkstörningen ur ett livsperspektiv. Språkförskolor har funnits i Sverige sedan 80-talet men lite forskning har hittills bedrivits på behandlingsformen språkförskola. Tillgången på språkförskoleplatser i Sverige är liten och ojämnt fördelad över landet och vi vet ännu inte så mycket om vilka faktorer som påverkar tillgång till språkförskola för barn med DLD.

I mitt doktorandprojekt planerar jag att utvärdera effekten av behandlingsformen språkförskola utifrån ett ICF-perspektiv vilket innebär att traditionella mått på språklig funktion kommer att kompletteras med mått som avser att undersöka även aktivitet och delaktighet. Genom att följa barn med DLD före, under och efter tiden på språkförskola planerar jag att jämföra effekten av behandlingsformen språkförskola med effekten av sedvanlig behandling på logopedmottagning och undersöka vilka faktorer som påverkar tillgång till språkförskola.

Presentationen kommer att ge en övergripande presentation av de studier som ingår i doktorandprojektet.

OBS

Detta var initialt ett dubbelt doktorandseminarium, dock fick Emilie Hagberg förhinder denna gång och presenterar istället i höst.

Kontakt

Anna Peterson Administratör