Föreläsningar och seminarier Doktorandseminarium: Hanna Steurer

2023-09-19 15:00 - 16:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9A

Effekt på akustiska mått av tal och röst samt konnektivitet i hjärnan efter HiCommunication; en ny gruppbehandling för personer med Parkinsons sjukdom

Abstract

De flesta som drabbas av Parkinsons sjukdom (PS) rapporterar förändringar vad gäller tal, röst och kommunikation. Många får hypokinetisk dysartri, en neuromotorisk talstörning.

HiCommunication är ett nytt gruppträningsprogram för tal och kommunikation för personer med PS. Programmet utgår från principer som anses gynna inlärning och neuroplasticitet och syftar till att underlätta retention och överföring av förbättrad tal- och röstteknik till situationer utanför kliniken. HiCommunication utvärderas nu i en randomiserad kontrollerad studie (RCT) med 95 deltagare. I seminariet presenteras resultat från RCT:n gällande akustiska mått av tal och röst efter behandling med HiCommunication. I seminariet diskuteras utmaningar med att välja ut representativa akustiska mått samt med att utvärdera dessa med klinisk relevans i åtanke.

Vidare presenteras preliminära resultat från studier av effekter på konnektivitet i hjärnan efter HiCommunication. Konnektivitet i hjärnan har undersökts med metoden Dynamic Causal Modeling (DCM), en typ av analys som möjliggör uppskattning av den direkta, kausala effekten av en neural population på en annan.

Kontakt

Therése Forsberg Administratör