Föreläsningar och seminarier Doktorandseminarium: Hanna Steurer

2020-04-20 16:00 - 17:15 Add to iCal
Annan via länk

Tal, kommunikation och kognition vid Parkinsons sjukdom – tvärsnittsstudier och effekter av intensiv träning

Deltagande sker via denna zoomlänk:
https://ki-se.zoom.us/j/811575644?pwd=Dkqj0Mp6e1s
Join by Skype for Business https://ki-se.zoom.us/skype/811575644

Abstract

Upp till ca 90 % av dem som drabbas av Parkinsons sjukdom (PS) upplever förändringar vad gäller tal, röst och kommunikation. Trots den höga prevalensen får få idag behandling för sina talrelaterade symtom och få interventioner fokuserar i tillräckligt hög grad på hur tal används i kommunikation med andra. Behandling av tal och röst som genomförs i grupp kan erbjuda en ekologiskt valid möjlighet att genom att utnyttja interaktionen mellan deltagare i olika övningar gynna överföring av förbättrad tal- och röstteknik till mer kognitivt krävande situationer och till situationer utanför kliniken.

Ett nytt träningsprogram, HiCommunication, för tal och kommunikation för personer med PS utarbetades av forskargruppen under 2017. Träningen genomförs i grupp och utgår från principer som anses gynna inlärning och neuroplasticitet. HiCommunication utvärderas nu i en randomiserad kontrollerad studie där datainsamling avslutas under våren 2020. I doktorandseminariet presenteras doktorandprojektet som syftar till att studera effekterna på tal, röst och kommunikation efter träningen samt överföring av dessa effekter till vardagliga sammanhang utanför träningssituationen. Projektet syftar också till att beskriva relationen mellan tal- och röstfunktion, kognitiv status och strukturell och funktionell hjärnavbildning hos personer med PS. Utifrån insamlad data undersöks även eventuella skillnader i mottaglighet för tal- och röstbehandling.

Påläsare Anna Persson

Kontakt

Anna Peterson Administratör