Föreläsningar och seminarier Doktorand-och handledarseminarium: Thomas Kahan

2022-02-16 12:00 - 13:30 Add to iCal
Danderyds sjukhus Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/64693445715

Journal Club: Att strukturerat bedöma och värdera vetenskapliga publikationer och dess kvalitet.
Thomas Kahan, adj professor
Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/64693445715

Kontakt

Thomas Kahan Anknuten till Forskning