Föreläsningar och seminarier Doktorand- och handledarseminarium: Professor Ann Langius-Eklöf, vice ordförande i docenturutskottet, Karolinska Institutet    

2022-11-16 12:00 - 13:30 Add to iCal
Danderyds sjukhus Målpunkt J, plan 5, föreläsningssal Venen

Dialog om föreskrifter och anvisningar för docentur vid KI

Kontakt

Nina Ringart Handläggare