Föreläsningar och seminarier Doktorand- och handledarseminarium: Professor Ann Langius-Eklöf, vice ordförande i docenturutskottet, Karolinska Institutet    

2022-11-16 12:00 - 13:30 Add to iCal
Danderyds sjukhus Målpunkt J, plan 5, föreläsningssal Venen samt via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/64718286096

Dialog om föreskrifter och anvisningar för docentur vid KI.
Välkomna till föreläsningssal Venen eller via Zoom:
https://ki-se.zoom.us/j/64718286096


Kontakt

Nina Ringart Handläggare
+46852482604