Disputationer Disputation: Zeeshan Ateeb

2023-01-13 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Konferensrum B 64

Improvement of the Diagnosis and Management of Cystic Tumors of The Pancreas

Huvudhandledare

Professor Urban Arnelo
Umeå Universitet
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
och
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för kirurgi och onkologi

Bihandledare

Professor Marco Del Chiaro
University of Colorado - Anschutz Medical Campus
Department of Surgery
Division of Surgical Oncology

Professor Margaret Sällberg Chen
Karolinska Institutet
Institutionen för odontologi
Enheten för oral diagnostik och kirurgi

Professor Matthias Löhr
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Enheten för kirurgi och onkologi

Stephan Haas, MD, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin, Huddinge
Enheten för gastroenterologi och reumatologi

Fakultetsopponent

Professor Malin Sund
University of Helsinki
Faculty of Medicine, Clinicum
Department of Surgery

Betygsnämnd

Docent Eva Szabo
Örebro Universitet
Institutionen för medicinska vetenskaper

Professor Bengt Isaksson
Uppsala Universitet
Institutionen för kirurgiska vetenskaper,
Enheten för Gastrointestinalkirurgi

Docent Staffan Wahlin
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin, Huddinge
Enheten för gastroenterologi och reumatologi

Kontakt

Zeeshan Ateeb Anknuten till Forskning