Disputationer Disputation: Zakaryah Abdulkarim

2020-08-26 9:00 Add to iCal
Campus Solna Sal Nils Ringertz, (Biomedicum 2), Biomedicum, Solnavägen 9

Välkommen till Zakaryah Abdulkarims disputation onsdagen den 26 augusti kl. 09:00 i Biomedicum. Det går även att ansluta till disputation via Zoom.

Anslut via Zoom

Zoomlänk

Mötes-ID: 628 5561 2672

Titel

"Limb ownership and voluntary action: human behavioral and neuroimaging studies"

Författare

Zakaryah Abdulkarim, Karolinska Institutet, institutionen för neurovetenskap

Opponent

Professor Chris Dijkerman, University of Utrecht, Helmholtz Institute, Division of Experimental Psychology

Huvudhandledare

Professor Henrik Ehrsson, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Bihandledare

Professor Fredrik Ullén, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Betygsnämnd

Professor Ann-Christin Eliasson, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Dr. Janina Seubert, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap

Dr. India Morrison, Linköping University, Department of Biomedical and Clinical Sciences, Center for Social and Affective Neuroscience

Kontakt

Zakaryah Abdulkarim Universitetsadjunkt