Disputationer Disputation: Yunshi Yang

2023-05-12 13:00 Add to iCal
Campus Solna Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Solna och online

Välkommen till Yunshi Yangs disputation med avhandlingen: "Developing tools for probing and modulating genomic spatial adjacency".

Doktorand

Yunshi Yang, Karolinska Institutet

Titel

"Developing tools for probing and modulating genomic spatial adjacency"

Handledare

Björn Högberg, Karolinska Institutet

Bihandledare

Ana Teixeira, Karolinska Institutet

Opponent

Friedrich Simmel, Physics of Synthetic Biosystems, Technical University of Munich

Betygsnämnd

Kontakt

Yunshi Yang