Disputationer Disputation - Yunbing Shen

2023-12-15 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna CMM Lecture Hall, Visionsgatan 18, L8:00.

A study of immune dynamics in experimental arthritis using CRISPR and PET techniques

Författare:

Yunbing Shen
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.

Huvudhandledare:

Senior forskare Fredrik Wermeling 
Karolinska Institutet. Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.

Opponent:

Assistant Prof. Mattias Svensson 
University of Gothenburg Institute of Medicine Department of Rheumatology and Inflammation Research.

Co-supervisor(s): 

Prof. Lars Klareskog 
Karolinska Institutet. Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.

Associate Prof. Alexander Espinosa 
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.

Examination Board: 

Associate Prof. Tim Willinger
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge, Centrum för infektionsmedicin.

Associate Prof. Jenny Hallgren Martinsson 
Uppsala University Department of Medical Biochemistry and Microbiology Division of Infections and Immunity.

Associate Prof. Evren Alici 
Karolinska Institutet Institutionen för medicin, Huddinge, avdelningen för hematologi.