Disputationer Disputation: Ylva Crona Guterstam

2023-06-16 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Jan-Åke Gustafssonsalen, Blickagången 16

Immune cell composition and cytokine expression in the pregnant and non pregnant uterus

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/68706227750

Meeting ID: 687 0622 7750

Huvudhandledare

Docent Sebastian Brusell Gidlöf
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för obstetrik och gynekologi

Bihandledare

Docent Niklas Björkström
Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin
Centrum för Infektionsmedicin

Assistant Professor  Martin Ivarsson
Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin
Centrum för Infektionsmedicin

Fakultetsopponent

Professor Paige Porrett
University of Alabama at Birmingham
Institutionen för Kirurgi
Enheten för Transplantation

Betygsnämnd

Professor Emeritus Anneli Stavreus-Evers
Uppsala Universitet
Institutionen för Kvinnors och Barns Hälsa

Professor Oskari Heikinheimo
Helsinki Universitet
Institutionen för Obstetrik och Gynekologi

Adjungerad Professor Michael Uhlin
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC

Kontakt

Ylva Crona Guterstam Anknuten till Forskning