Disputationer Disputation : Ying Wang

2021-06-23 15:00 Add to iCal
Campus Solna Ulf von Euler-salen J3:06, BioClinicum, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och via Zoom

Titel: Neuroinflammation and its resolution in Alzheimer’s disease

Huvudhandledare

Dr. Erik Hjorth, Karolinska Institutet , institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för neurogeriatrik

Bihandledare

Professor Marianne Schultzberg , Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för neurogeriatrik

Professor Maria Eriksdotter, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för klinisk geriatrik

Opponent

Dr. Elizabeth Bradshaw, Columbia University, Medical Center, Department of Neurology 

Betygsnämnd

Professor Sven-Erik Dahlén, Karolinska Institutet, institutet för miljömedicin

Docent Anna Erlandsson, Uppsala Universitet, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Docent Camilla Nilsberth, Linköpings Universitet, institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper 

Zoom

Zoomlänk

Kontakt