Disputationer Disputation: Ying Shang

2021-04-16 13:30 Add to iCal
Online Online via Zoom

Välkommen till Ying Shangs disputation fredag den 16 april 2021 kl. 13:30 i Petrénsalen, Nobels väg 12B, Karolinska Institutet, Solna. Du kan även delta via Zoom.

Anslut via Zoom

Du kan delta vid mötet genom att ansluta via Zoomlänk.

Titel

"How can older adults combat diabetes to achieve a longer and healthier life?"

Författare

Ying Shang, Karolinska Institutet, institutionen för neurobioloi, vårdvetenskap och samhälle, Aging Research Center (ARC)

Opponent

Barbara Bendlin, University of Wisconsin-Madison, Geriatric Faculty, Department of Medicine, USA

Huvudhandledare

Weili Xu, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Aging Research Center (ARC)

Bihandledare

Laura Fratiglioni, Karolinska Institutet, institutionen för neurobioloi, vårdvetenskap och samhälle, Aging Research Center (ARC)

Anna-Karin Welmer, Karolinska Institutet, institutionen för neurobioloi, vårdvetenskap och samhälle, Aging Research Center (ARC)

Hui-Xin Wang, Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Betygsnämnd

Sofia Carlsson, Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin

Lena Kilander, Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Geriatrik

Thomas Nyström, Karolinska Institutet, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Ordförande

Eric Westman, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Kontakt

Ying Shang Postdoktor