Disputationer Disputation Yilmaz Demir

2023-11-24 9:00 - 13:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Aulan, Entréplan, Entrévägen 2, Danderyd

Proximal humeral fractures - outcome of treatment with shoulder arthroplasty

Huvudhandledare:
Björn Salomonsson, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:
Olof Sköldenberg, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
André Stark, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Max Gordon, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Betygsnämnd:
Richard Wallensten, Karolinska Institutet, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi (MMK)
Anders Ekelund, Uppsala Universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Magnus Forssblad, Karolinska Institutet, Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi (MMK)

Opponent:
Bo Sanderhoff Olsen, professor, Köpenhamns Universitet, Institutet för klinisk medicin

 

Kontakt

Yilmaz Demir Doktorand