Disputationer Disputation: Yi Chen

2022-03-04 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna BioClinicum, J3:13 Marc Bygdeman, Solnavägen 30

Genetic and molecular mechanisms of sarcomas

Opponent

Docent, M.D. Erik Nordenström, Lunds universitet, institutionen för kliniska vetenskaper

Betygsnämnd

Docent, M.D. Joakim Crona, Uppsala universitet, institutionen för medicinska vetenskaper
Docent Cecilia Österholm Corbascio, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Docent Ola Larsson, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Handledare

Huvudhandledare

Docent, M.D. Felix Haglund de Flon, Karolinska institutet, institutionen för onkologi-patologi

Bihandledare

Professor, M.D. Olle Larsson, Karolinska institutet, institutionen för onkologi-patologi
PhD Yingbo Lin, Karolinska institutet, institutionen för onkologi-patologi
Docent, M.D. Panagiotis Tsagkozis, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi
PhD Monika Ehnman, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Delta i Zoom-möte:

https://ki-se.zoom.us/j/9608844199

Välkommen!