Disputationer Disputation: Yang Yu

2021-12-20 9:30 Add to iCal
Campus Solna Bioclinicum, J3:04 Torsten N Wiesel, Solnavägen 30

Titel: Alzheimer disease: A super-resolved picture of the amyloid β-peptide producing machinery

Huvudhandledare

Sophia Schedin Weiss, docent,  Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för neurogeriatrik 

Bihandledare

Lars O. Tjernberg, docent, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för neurogeriatrik 

Bengt Winblad, professor, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för neurogeriatrik 

Opponent

Per Svenningsson, professor, Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap

Betygsnämnd

Lennart Brodin, professor, Karolinska Institutet, institutionen för neurovetenskap

Anna Erlandsson, docent, Uppsala universitet, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Dag Sehlin, docent, Uppsala universitet, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Kontakt