Disputationer Disputation: Yajing Zhu

2024-06-12 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna J3:12 Nanna Svartz, Bioclinicum, Solnavägen 30

Unraveling predictive indicators for therapeutic response in HER2-positive breast cancer

Opponent

Professor Per Karlsson, Göteborgs universitet, avdelningen för onkologi

Betygsnämnd

Docent Catharina Ihre Lundgren, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi 
PhD Anikó Kovacs Göteborgs universitet, institutionen för laboratoriemedicin 
Docent Ourania Kostopoulou, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Handledare

Huvudhandledare

Docent Theodoros Foukakis, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Bihandledare

PhD Nicola Crosetto, Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk biokemi och biofysik 
Docent Alexios Matikas, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi 
PhD Ioannis Zerdes, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Välkommen!