Disputationer Disputation Yachao He

2023-02-17 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna J3:11, Birger & Margareta Blombäck, U220032100, Bioclinicum

Titel: Bridging the gap between lipid dyshomeostasis and brain disorders: Role of prosaposin and progranulin

Huvudhandledare 

MD PhD Xiaoqun Zhang, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare 

Professor Per Svenningsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Senior forskare Qiaolin Deng, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet 

MD Vesna Lazarevic, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Opponent 

MD PhD Miquel Vila, Vall d'Hebron Research Institute, Autonomous University of Barcelona

Betygsnämnd 

Senior forskare Per Nilsson, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet 

Docent Sophia Schedin Weiss, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet 

Docent Anna Erlandsson, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet 

Kontakt

Yachao He Anknuten till Forskning