Disputationer Disputation: Xin Li

2020-10-28 14:00 Add to iCal
Online Zoom

The relation between aging, dopamine-regulating genes, and neurocognition

Huvudhandledare: 

Dr. Jonas Persson, Aging Research Center, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Bihandledare: 

Professor Lars Bäckman, Aging Research Center, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Opponent:

Professor David Joseph Madden, Department of Psychiatry and Behavioral Sciences, Duke University

Betygsnämnd:

Dr. Johan Lundström, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Dr. Johan Eriksson, Institutionen för Integrativ Medicinsk Biologi, Umeå Universitet

Professor Torun Lindholm Öjmyr, Psykologiska institutionen, Stockholm Universitet

Övrig information:

Disputationen sker på engelska.

Delta via Zoom

Disputationen kommer att visas via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/66403134783

Kontakt

Xin Li Postdoktor
073-927 25 65