Disputationer Disputation: Wen-Kuan Huang

2020-09-30 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna BioClinicum J3:13 Marc Bygdeman

MicroRNA and energy metabolism in gastrointestinal tumors

Opponent

Docent Martin Almquist, Lunds universitet, institutionen för kirurgi

Betygsnämnd

Docent Bertha Brodin, Kungliga tekniska högskolan, institutionen för tillämpad fysik
Docent Simon Ekman, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Professor Nils Welsh, Uppsala universitet, institutionen för medicinsk cellbiologi

Handledare

Docent Weng-Onn Lui, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Professor Catharina Larsson, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Docent Robert Bränström, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Professor Johan Hansson, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
PhD Stefano Caramuta, Uppsala kliniskt forskningscentrum

Join remote meeting:

https://join.sll.se/

Meeting ID: 10149112

Kontakt