Disputationer Disputation Vlad Radoi

2019-12-06 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Visionsgatan 18, CMM L8:00, Föreläsningssalen (room 023)

Titel: Interactions between the opioid and serotonin systems in chronic pain. Quantitative live cell study by Fluorescence Cross-Correlation Spectroscopy (FCCS)

Huvudhandledare:

Docent Vladana Vukojevic, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Professor Eva Kosek, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Professor Lars Terenius, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Prof. Camilla Svensson, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet

Opponent:

Professor Dominique Massotte, French National Centre for Scientific Research, France                                               

Betygsnämnd:

Professor Jerker Widengren, Skolan för teknikvetenskap, Kungliga tekniska högskolan

Professor Ernst Brodin, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet

Professor Joëlle Rüegg, Institutionen för organismbiologi, Uppsala Universitet

Kontakt