Disputationer Disputation Viktor Schutz Taune

2022-11-25 9:00 - 12:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Aulan, entréplan

Effects of direct oral anticoagulant treatment on hemostasis in patients with atrial fibrillation.

Huvudhandledare: 
Mika Skeppholm, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:
Håkan Wallén, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Anna Ågren, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Opponent:
Hugo ten Cate, professor, Maastricht University, Holland

Betygsnämnd:
Anders Själander, Umeå Universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Eva Zetterberg, Lunds Universitet
Riitta Lassila, Helsingfors Universitet, Medicinska fakulteten

 

Kontakt

Viktor Taune Anknuten till Forskning