Disputationer Disputation - Valérie Leclair

2023-05-26 10:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Center for Molecular Medicine lecture hall, Visionsgatan 18. L8

Risk factors and outcomes in inflammatory myopathies

Författare:

Valérie Leclair
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.

Huvudhandledare:

Associate Professor Marie Holmqvist
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi.

Opponent:

Professor Pedro Machado
University College London, Department of Medicine, Division of Rheumatology.

Bihandledare:

Professor Ingrid Lundberg
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.

Associate Professor Marie Hudson
McGill University, Department of Medicine, Division of Rheumatology.

Betygsnämnd:

Professor Katja Fall
Örebro Universitet, Department of Medicine, Division of Clinical Epidemiology.

Associate Professor Maria Altman
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi.

Associate Professor Andreas Jönsen
Lund University, Department of Medicine, Division of Rheumatology.