Disputationer Disputation: Valentina Carannante

2022-02-18 9:00 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18, Karolinska Institutet, Solna samt via Zoom

Välkommen till Valentina Carannantes disputation fredagen den 18 februari 2022, kl. 09:00 i Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18, Solna. Det går även att delta via Zoom.

Titel

"Towards personalized immunotherapy : development of in vitro models for imaging natural killer cell behavior in the tumor microenvironment"

Författare

Valentina Carannante, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Opponent

Adelheid Cerwenka, University Heidelberg, Medical Faculty Mannheim, Department of Innate Immunoscience, Tyskland

Huvudhandledare

Björn Önfelt, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Bihandledare

Andreas Lundqvist, Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi-patologi

Niklas Sandström, Kungliga Tekniska Högskolan KTH, skolan för teknikvetenskap, institutionen för Tillämpad fysik

Martin Viklund, Kungliga Tekniska Högskolan KTH, skolan för teknikvetenskap, institutionen för Tillämpad fysik

Betygsnämnd

Marcus Buggert, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin

Angela Santoni, Sapienza Università di Roma, Department of Molecular Medicine, Italien

Krister Wennerberg, Københavns Universitet, Biotech Research & Innovation Centre, BRIC, Danmark

Via Zoom

Delta vid disputationen via Zoom (länk)

Mötes-ID: 620 8157 8687