Disputationer Disputation - Uta Hardt

2022-11-25 10:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna CMM Lecture Hall, Visionsgatan 18, L8:00, Solna.

B Cell Transcriptomics and Immunoglobulin Genetics in Rheumatoid Arthritis.

Huvudhandledare:

Professor Vivianne Malmström
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.

Opponent:

Professor Andreas Radbruch
Humboldt University in Berlin (Charité).

Bihandledare:

Prof. Gunilla Karlsson Hedestam
Karolinska Institutet, Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology.

Professor Leonid Padyukov
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi.

Dr. Martin Corcoran
Karolinska Institutet, Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology.

Betygsnämnd:

Richard Rosenquist Brandell
Karolinska Institutet, Dept. of Molecular Medicine & Surgery.

Professor Inger Gjertsson
Karolinska Institutet, Dept. of Molecular Medicine & Surgery.

Docent Lisa Westerberg
Karolinska Institutet, Dept. of Microbiol., Tumor & Cell Biology.