Disputationer Disputation Ulrika Rönningås

2022-12-09 10:00 Add to iCal
Campus Solna Föreläsningssal Cesar, Berzelius väg 3, Solna

Titel: Experiences of Sign and Symptoms Among men with Advanced Prostate Cancer

Huvudhandledare 

Docent Agneta Wennman-Larsen, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och Institutionen för omvårdnadsvetenskap, Sophiahemmet Högskola

Bihandledare 

Professor Per Fransson, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet

PhD Maja Holm, Institutionen för omvårdnadsvetenskap, Sophiahemmet Högskola

PhD Lars Beckman, Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet 

Opponent 

Docent Cecilia Olsson, Institutionen för hälsovetenskaper, Karlstads universitet

Betygsnämnd 

Docent Ulrika Harmenberg, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet

Docent Elisabeth Kenne Sarenmalm, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet

Professor Ulf Isaksson, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet

Kontakt

Ulrika Rönningås Anknuten till Forskning