Disputationer Disputation Tove Wahlund

2020-03-06 9:00 Add to iCal
Campus Solna Hörsal Rockefeller, Nobels väg 11, Karolinska Institutet

Titel: Excessive worry in adolescents and adults – Development and evaluation of theory-driven treatments

Huvudhandledare: 

Docent Eva Serlachius, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Professor Sean Perrin, Psykologiska institutionen, Lund University

PhD Erik Andersson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

PhD Sarah Vigerland, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent: 

Professor Mark Freeston, School of Psychology, University of Newcastle

Betygsnämnd: 

Professor Maria Tillfors, Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstads universitet

Professor Laura Korhonen, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings universitet

Professor Karin Brocki, Institutionen för psykologi, Uppsala universitet

Kontakt

Tove Wahlund Adjunkt