Disputationer Disputation Tove Fredriksson

2020-05-29 9:00 - 12:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Hus 18, plan 5, (målpunkt J) Föreläsningssal Hjärtat. Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/65146057714

Titel: Implications of Brief Episodes of Atrial Fibrillation (Micro-AF)

Huvudhandledare:
Emma Svennberg, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:
Johan Engdahl, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Viveka Frykman, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Leif Friberg, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Opponent:
Professor Annika Rosengren, Göteborgs Universitet

Betygsnämnd:
Jonas Schwieler, Karolinska Institutet
Dritan Poci, Örebro Universitet
Henrik Engblom, Lunds Universitet

 

 

 

 

Kontakt

Tove Hygrell Anknuten till Forskning