Disputationer Disputation: Tova Hannegård Hamrin

2019-06-14 9:30 - 23:59 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Q3:01 Skandiasalen, Solna

"Inter-hospital transports of critically ill children"

Författare

Tova Hannegård Hamrin, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Huvudhandledare

Peter Radell, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Bihandledare

Staffan Eksborg, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Enheten för barnonkologi

Jonas Berner, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Sektionen för anestesiologi och intensivvård

Urban Fläring, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Sektionen för anestesiologi och intensivvård

Opponent

Padmanabhan Ramnarayan, University College London, Infection, Immunity and Inflammation Programme, UCL Great Ormond Street Institute of Child Health, London, UK

Betygsnämnd

Mats Blennow Bohlin, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap och teknik

Christer Svensén, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Johannes van den Berg, Umeå Universitet, Institutionen för klinisk vetenskap, Enheten för pediatrik

Kontakt

Tova Hannegård Hamrin Anknuten till Forskning