Disputationer Disputation - Torsten Dahlén

2023-03-31 9:00 Add to iCal
Campus Solna Widerströmska, Inghesalen.

AGNOSTIC STUDIES IN EPIDEMIOLOGY

Författare:

Torsten Dahlén
Karolinska Institutet,Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi.

Huvudhandledare:

Docent Gustaf Edgren
Karolinska Institutet,Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi.

Opponent:

Professor Henrik Toft Sørensen
Aarhus University, Department of Clinical Epidemiology.

Bihandledare:

Docent Mark Clements
Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics.

Professor Martin L Olsson
Lund University, Department of Laboratory Medicine, Division of Hematology and Transfusion Medicine.

Docent Patrik Magnusson
Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics.

Betygsnämnd:

Professor Jesper Lagergren
Karolinska Institutet, Department of Molecular Medicine and Surgery.

Docent Mattias Rantalainen
Karolinska Institutet, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics.

Professor Anske Van der Bom
Leiden University, Department of Immunohematology and Blood Transfusion and Department of Clinical Epidemiology.