Disputationer Disputation: Tom Mulder

2022-02-25 9:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna BioClinicum J3:06 Ulf von Euler, Solnavägen 30

Immune cells in chronic lymphocytic leukemia and hodgkin lymphoma in relation to tumor burden and treatment

Opponent

Doktor Caspar da Cunha-Bang, Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet, Department of Hematology

Betygsnämnd

Docent Karine Chemin, Karolinska Institutet, institutionen för medicin, Solna, avdelningen för reumatologi
Adjungerad Professor Leif Stenke, Karolinska Institutet, institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk medicin
Docent Hans Hagberg, Uppsala universitet, institutionen för immunologi, genetik och patologi, avdelningen för experimentell och klinisk onkologi

Handledare

Huvudhandledare

Forskarassistent Marzia Palma, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Bihandledare

Professor Anders Österborg, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Docent Lotta Hansson, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Forskarassistent Robert Månsson, Karolinska Institutet, institutionen för laboratoriemedicin, avdelningen för klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Länk till Zoom-mötet:

https://ki-se.zoom.us/j/68348047309 

Välkommen!