Disputationer Disputation: Tobias Lagerbäck

2020-05-29 9:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Birkeaulan 1, Blickagången 9B. Även via länk

Long term effects of lumbar disc herniation surgery in adolescents

För deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/63784967786

Handledare

Adj professor Paul Gerdhem
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för ortopedi och bioteknologi

Bihandledare

Medicine doktor Hans Möller
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för ortopedi och bioteknologi

Opponent

Professor Helena Brisby
Sahlgrenska Akademin, vid Göteborgs Universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Avdelningen för ortopedi

Betygsnämnd

Professor Adad Baranto
Sahlgrenska Akademin, vid Göteborgs Universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Avdelningen för ortopedi

Professor André Stark
Karolinska Institutet
Institutionen för kliniska vetenskaper,
KI DS Avdelningen för ortopedi

Docent Rüdiger Weiss
Karolinska Institutet
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Avdelningen för ortopedi

Kontakt

Tobias Lagerbäck Anknuten till Forskning