Disputationer Disputation: Tingting Huang

2020-12-17 9:00 Add to iCal
Campus Solna Atrium och zoom
Illustration om nasofaryngealt karcinom
Framsidesbild för avhandlingen "Dietary Habits, Commensal Microbiome, and Nasopharyngeal Carcinoma" Foto: Tingting Huang, Xiaoting Ding och Le Le

Titel: Dietary habits, commensal microbiome, and nasopharyngeal carcinoma.

Opponent: Maria Li Lung, Hong Kong Universitet
Handledare: Weimin Ye, Eva Munck af Rosenschöld Wikland, Zongli Zheng, Justine W. Debelius

Följ med på zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61008565625

Läs hela avhandlingen i KI:s öppna arkiv:  http://hdl.handle.net/10616/47386

Kontakt

Tingting Huang Anknuten till Forskning