Disputationer Disputation: Tigist Wodaje

2023-12-14 9:00 - 12:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Föreläsningssal C1.87, C1-Huset / Online

Välkommen till Tigist Wodajes disputation med titeln "Hereditary hypercholesterolemia and cardiovascular disease: functional and epidemiological aspects".

Doktorand

Tigist Wodaje, avdelningen för endokrinologi, institutionen för medicin, Huddinge (MedH). 

Avhandlingens titel

Hereditary hypercholesterolemia and cardiovascular disease: functional and epidemiological aspects

Huvudhandledare

Jonas Brink, Docent, MedH, Karolinska Institutet

Bihandledare

Bo Angelin, Professor, MedH, Karolinska Institutet
John Pernow, Professor, institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet

Opponent

Margrét Leósdóttir, Docent, institutionen för epidemiologi, Lunds Universitet

Betygsnämnd

Kristina Haugaa, Professor, institutionen för kardiologi, Oslo Universitet
Tomas Lindahl, Professor, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings Universitet
Jonas Spaak, Docent, institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet

Kontakt

Tigist Wodaje Doktorand