Disputationer Disputation: Thorir Sigmundsson

2019-05-17 9:00 - 23:59 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Sune Bergströms Aula J3:07, Solna

Performance of a revised capnodynamic method for cardiac output monitoring

Författare

Thorir Sigmundsson, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Sektionen för anestesiologi och intensivvård

Huvudhandledare

Håkan Björne, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Bihandledare

Caroline Hällsjö Sander, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Anders Oldner, Karolinska Institutet, Institutionen för fysiologi och farmakologi

Opponent

Thomas WL Scheeren, Department of Anaesthesiology, University of Groningen, Nederländerna

Betygsnämnd

Claes Frostell, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper

Miklós Lipcsey, Uppsala Universitet, Institutionen för Kirurgiska Vetenskaper

Sigurbergur Kárason, University of Iceland, School of Health Sciences, Faculty of Medicine

Kontakt

Thorir Sigmundsson Anknuten till Forskning