Disputationer Disputation Thomas Moridi

2023-09-29 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna CMM föreläsningssal, Centrum för Molekylär Medicin, plan 00, Visionsgatan 18, L8, 171 76 Solna

Titel: Genetic, magnetic resonance imaging and body fluid biomarker associations with severity of multiple sclerosis

Huvudhandledare 

Professor Ingrid Kockum, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare 

Dr. Pernilla Stridh, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Dr. Ali Manouchehrinia, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Professor Fredrik Piehl, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Docent Tobias Granberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Opponent 

Professor Mauro D'Amato, Department of Medicine and Surgery, Free Mediterranean University (LUM)

Betygsnämnd 

Docent Catharina Lavebratt, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi,, Karolinska Institutet 

Universitetslektor Åsa Johansson, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet 

Docent Johan Wirhammar, Institutionen för medicinska vetenskaper, Neurologi, Uppsala universitet

Kontakt

Thomas Moridi Anknuten till Forskning