Disputationer Disputation: Thomas Mårtensson

2020-10-16 9:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg Föreläsningssal 4U Solen, Alfred Nobels Allé 8. Samt via Zoom.

Acute gastrointestinal graft-versus-host disease in allogeneic hematopoietic stem cell transplanted children and adolescents – clinical aspects of histopathological evaluation and risk factors

 Zoom länk: https://ki-se.zoom.us/j/3312967722

Huvudhandledare

Professor, Britt Gustafsson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för pediatrik

Bihandledare

Docent, Thomas H. Casswall
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för pediatrik

Professor, Moustapha Hassan
Karolinska Institutet
Institutionen för laboratoriemedicin Kliniskt Forskningscentrum - KFC

Professor, Jonas Mattsson
Karolinska Institutet
Institutionen för onkologi och patologi

Fakultetsopponent

Docent, Kristina Carlsson
Uppsala Universitet
Institutionen för medicinska vetenskaper
Enheten för hematologi

Betygsnämnd

Docent, Jukka Vakkila
Helsingfors Universitet, Finland
Hematologiska forskningsenheten

Docent, Robert Saalman
Göteborgs Universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper
Avdelningen för pediatrik

Docent, Johan Mölne
Göteborgs Universitet
Institutionen för biomedicin  Avdelningen för laboratoriemedicin

Kontakt