Disputationer Disputation: Therese Scott Duncan

2023-03-17 13:30 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A

Patients’ self-empowerment – patients and informal caregivers taking the lead

Titel

“Patients’ self-empowerment – patients and informal caregivers taking the lead"

Författare

Therese Scott Duncan, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Opponent

Henriette Langstrup, Associate Professor, University of Copenhagen

Huvudhandledare

Sabine Koch, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Bihandledare

Maria Hägglund, Associate Professor, Uppsala University

Lena Sharp, PhD, RN, Umeå University

Betygsnämnd

Anna Ehrenberg, Professor, Dalarna University

Jens Nygren, Professor, Halmstad University

Ann-Christine Andersson, Associate Professor, Jönköping University

Ordförande

Henna Hasson, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Anslut via Zoom

Skicka ett mail till Marie Lind för att få Zoom-länk samt kod.