Disputationer Disputation Teodora Andonova

2021-04-23 9:00 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A och Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/2731984121

Understanding and targeting the architecture in cancer: novel therapies in neuroblastoma and medulloblastoma

Disputation:

Teodora Andonova

Understanding and targeting the architecture in cancer: novel therapies in neuroblastoma and medulloblastoma

Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

 

2021-04-23 09.00

Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, Karolinska Institutet, Solna

 

Opponent

Isabelle Janoueix Lerosey, Docent, Genetics and biology of cancers, Institut Curie

 

Betygsnämnd

Sonia Lain, Professor, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska institutet

Lars Holmgren, Professor, Institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska institutet

Ingrid Øra, Docent, Pediatrik, Childhood Cancer Research Unit, Lund universitet

 

Handledare

Malin Wickström Näsman, Docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

John Inge Johnsen, Docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

Per Kogner, Professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet

 

https://ki-se.zoom.us/j/2731984121

 

Kontakt

Malin Wickström Senior forskare