Disputationer Disputation - Tatiana von Bahr Greenwood

2021-12-03 9:00 Add to iCal
Campus Solna Eva & George Klein-salen Biomedicum

”Hyperinflammation in critically ill”

Huvudhandledare:

Professor Jan-Inge Henter, Karolinska Institutet, avdelningen för barnonkologi och barnkirurgi, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Bihandledare:

Professor Hans Hjelmqvist, Örebro Universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper, och Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik 

Opponent:

Assoc Prof Michelle Hermiston från University of California San Francisco (UCSF).

Betygsnämnd:

Professor Karin Mellgren, Göteborgs universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper

Professor Anna Wedell, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Professor Mats Jerkeman, Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper