Disputationer Disputation: Tânia Costa

2019-11-15 9:30 - 23:59 Add to iCal
Campus Flemingsberg Gene (5108), Neo, Blickagången 16

Titel: PAK4 SIGNALING IN DEVELOPMENT AND CANCER

Handledare:
Professor Staffan Strömblad, Karolinska Institutet (KI), Institutionen för Biovetenskaper och näringslära

Bi-handledare:
Professor Paola Defilippi, Università degli Studi di Torino, Department of Molecular Biotechnology and Health Sciences

Björn Kull, PhD, KI, Grants Office

Opponent:
Professor Göran Landberg, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Cancer Center

Betygsnämnd:
Professor Lars-Gunnar Larsson, KI,
Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology

Professor Bengt Westermark, Uppsala Universitet, Department of Immunology, Genetics and Pathology

Professor Kamila Czene, KI, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics

Kontakt

Tania Costa Postdoktor
073 70 073 54