Disputationer Disputation Susanne Neumann

2023-10-06 8:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna CMM föreläsningssal, Centrum för Molekylär Medicin, plan 00, Visionsgatan 18, L8, 171 76 Solna och Online.

Titel: Inflammatory Events and their Effect on Neural Stem Cell Differentiation

Huvudhandledare 

MD Ph.D. Lou Brundin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare  

Ph.D. Ruxandra Covacu, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Professor Mikael Svensson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Ph.D. Maria Bergsland, Institutionen för Cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet 

Opponent 

Professor Gonçalo Castelo Branco, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet 

Betygsnämnd 

Professor Marianne Schultzberg, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet 

Professor Elena Kozlova, Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet 

Professor Eric Herlenius, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet 

Kontakt