Disputationer Disputation Susanne Lundin

2022-12-09 9:00 Add to iCal
Södersjukhuset Årsta aula alt. Zoom

Treatment and consequences of atopic dermatitis from childhood to adulthood

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Zoom
https://ki-se.zoom.us/j/64377501231

Opponent
Medicine doktor Emma Goksör, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs Universitet

Betygsnämnd
Professor Lennart Nilsson, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings Universitet
Docent Malin Axelsson, Institutionen för vårdvetenskap, Malmö Universitet
Professor Chris Anderson, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, Linköpings Universitet

Handledare
Professor Inger Kull, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet
Professor Carl-Fredrik Wahlgren, Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet
Docent Anna Bergström, Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet
Medicine doktor Marina Jonsson, Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Kontakt

Susanne Lundin Anknuten till Forskning