Disputationer Disputation Susanne Åhlund: Pelvic floor complications after vaginal birth Short- and long-term consequences for primiparous woman in Sweden

2019-12-06 9:00 Add to iCal
Samuelssonsalen,

Department of Women’s and Children’s Health
Pelvic floor complications after vaginal birth
Short- and long-term consequences for
primiparous woman in Sweden

Huvudhandledare:

Docent Helena Lindgren, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnor och barns hälsa

 

Bihandledare:

Professor Ingela Rådestad, Sophiahemmet Högskola, Institutionen för Hälsofrämjande vetenskap

PhD Sofia Zwedberg, Sophiahemmet Högskola, Institutionen för Hälsofrämjande vetenskap

 

Fakultetsopponent:

Docent Monica Christianson, Umeå Universitet, Institutionen för omvårdnad

 

Betygsnämnd:

Docent Helen Elden, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Professor Eva Skillgate, Sophiahemmet Högskola, Institutionen för Hälsofrämjande vetenskap

Docent Marie Oscarsson, Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap