Disputationer Disputation: Stephanie Robertson

2020-10-02 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Clarence Crafoord, A5:04, NKS, Eugeniavägen 3 + Zoom

Välkommen till Stephanie Robertsons disputation den 2 oktober 2020
kl. 09:00 i Clarence Crafoord, A5:04, NKS. Det går även att delta online via Zoom eller telefon

Delta i mötet online

Via länk: https://ki-se.zoom.us/j/61870583371

Delta i mötet via mobil eller läsplatta

Du kan delta genom att ladda ner gratisappen Zoom Cloud Meetings iOS eller Android app. När du öppnar appen ansluter du till mötet genom att ange mötets ID-nummer: 618 7058 3371

Delta via telefon

Du kan ansluta till mötet via telefon genom att ringa något av följande nummer och därefter knappa in mötets ID-nummer
618 7058 3371 när du uppmanas göra det. 

+46 8 4468 2488 Sweden

+46 8 5052 0017 Sweden

+46 850 539 728 Sweden

Mötes-ID: 618 7058 3371

Delta via Skype

https://ki-se.zoom.us/skype/61870583371

Om du befinner dig utomlands, kan du hitta det nummer som gäller för det land du befinner dig i på länken https://ki-se.zoom.us/u/cer46MKOlP

Titel

"Improving biomarker assessment in breast pathology"

Författare

Stephanie Robertson, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Huvudhandledare

Docent Johan Hartman, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Bihandledare

Docent Jana de Boniface, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi   

Opponent

Professor Mårten Fernö, Lunds Universitet, Lunds Universitets Cancercentrum

Betygsnämnd

Docent Anikó Kovács, Göteborgs Universitet, Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning
Docent Niklas Loman. Lunds Universitet, Lunds Universitets Cancercentrum 
Docent Hanjing Xie. Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi-patologi

Kontakt

Stephanie Robertson Anknuten till Forskning